logo

Verlof aanvragen

Download hier het formulier dat is bestemd voor het aanvragen van verlof voor leerlingen door ouders en verzorgers.
Het formulier dient minstens één week van tevoren bij de betreffende afdelingsleider te worden ingediend.

Er zijn wettelijke regels voor het aanvragen van verlof, die uitgebreid zijn geformuleerd op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/

Enkele voorbeelden van bijzonder verlof kunnen zijn: een religieuze verplichting, een huwelijk of een uitvaart.
Vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om zijn aan zeer strikte voorwaarden gebonden en zijn in principe niet toegestaan. Ook hier vindt u informatie over op de website van de Rijksoverheid.
U kunt natuurlijk ook altijd de gemeentelijke dienst Leerplicht van uw gemeente raadplegen.

Absent melden

Daar absentie/verzuimmeldingen op steeds meer verschillende plaatsen en manieren de school binnenkomen en het achterhalen van deze informatie hierdoor voor de verzuimregistratie steeds onoverzichtelijker wordt, willen wij hier met ingang van het nieuwe jaar een duidelijke(re) informatiestroom in creëren.

Daarom zijn er vanaf nu nog slechts 3 manieren van absentmelden mogelijk, waarbij u ervan uit mag gaan dat de melding in Magister genoteerd wordt. Dit zijn:

  • Via het nieuwe e-mailadres verzuim@hetelement.eu door de ouder(s)/verzorger(s).
  • Telefonisch (033-47 28 203) door de ouder(s)/verzorger(s).
  • Door overlegging van een afsprakenkaartje bij repeterende afspraken van bijv. orthodontist en fysiotherapeut door de leerling bij de verzuimregistratie.

Wellicht ten overvloede: Absentiemeldingen dienen dus niét aan de docent(en) of mentor(en) doorgegeven te worden, tenzij hier expliciet afspraken over gemaakt zijn. Tevens dienen verzuim-meldingen tijdig (vanaf 7.45u) gedaan te worden en niet halverwege de dag als de leerling al vanaf 08.30 uur les heeft.

Geoorloofde en ongeoorloofde absenties

Regelmatig worden leerlingen absent gemeld voor afspraken buiten school, die onder schooltijd plaatsvinden. Wij maken hierbij, op basis van de wet op de leerplicht, onderscheid tussen geoorloofde en ongeoorloofde absenties. Tegenwoordig signaleren wij weer een groot aantal ongeoorloofde absenties. Bij te veel van dergelijke absenties (en ook in situaties van geoorloofde absenties waarbij wij twijfels hebben) zijn wij verplicht de afdeling leerplicht van de gemeente in te schakelen. Om te voorkomen dat u ongewild met leerplicht geconfronteerd wordt, is het zinvol te weten welke soort absenties onder geoorloofd en welke onder ongeoorloofd verzuim vallen. Een algemene stelregel is dat voor afspraken waarvoor werkgevers over het algemeen geen verlof geven, een leerling ook geen verlof kan krijgen. Hieronder hebben wij de meest voorkomende redenen van verzuim vermeld en aangegeven in welke categorie die vallen.

Voorbeelden van geoorloofd verzuim

►  Ziekte

►  Uitvaart

►  Bezoek aan arts, fysiotherapeut, orthodontist enz * 

►  Bezoek aan andere school of vervolgopleiding*

►  Redenen waarvoor vooraf verlof aangevraagd is en toegekend is door een afdelingsleider (extra vakantie, bruiloften, afleggen rij-examen)(Verlof kan aangevraagd worden met dit verlof aanvraag formulier)

Voorbeelden van ongeoorloofd verzuim

► Bezoek aan gemeentehuis, consulaten e.d. voor legitimatiebewijzen en reisbescheiden enz.

► Bezoek aan opticien/brillenzaak

► Tolken voor familieleden bij afspraken

► Meer dan 4x te laat komen (per schooljaar) door overmacht (lekke band, file, broertje/zusje eerst naar school enz.)

* = N.B: Dit zijn bij een (school)examen geen geoorloofde absenties

zoekwoorden: ziekmelden, ziek melden, ziekmelding, verzuimp­rotocol, verzuimboekje, afmelden, afmelding, afwezigheid

  Download

formulier verlofaanvraag leerlingen  (Microsoft Word document)

formulier verlofaanvraag leerlingen  (pdf)