logo

Mentoroverzicht en groepsplannen

Aan het begin van een schooljaar maakt een mentor een klassenoverzicht waarin alle belangrijke gegevens van elke leerling staan. In dit zogenaamde mentoroverzicht staat ook de eventuele gedrags- en/of leerproblematiek van een leerling en worden handelingsplannen of andere acties vermeld.
Het is de verantwoordelijkheid van de mentor om het mentoroverzicht up to date te houden en te verspreiden onder de vakdocenten. Zo worden bijvoorbeeld de afspraken vanuit het portfoliogesprek aan het mentoroverzicht toegevoegd.
Ook de vakdocenten zijn verantwoordelijk voor het mentoroverzicht: zij leveren namelijk gegevens aan voor het overzicht en denken mee over een aanpak voor de betreffende leerling.