logo
  • Rubrieken
  • Alfabetisch
  • search
    Als de resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruik de pijlen om omhoog en omlaag te gaan naar de gewenste pagina. Touch-apparaat gebruikers, bewegen door aanraking of met veegbewegingen.

Mentoruur

De mentor heeft één keer per week een mentoruur en één keer per week een inloopuur. Hiermee heeft hij /zij contact met de klas als groep en met de leerling als persoon. In het mentoruur wordt de methode Leefstijl gebruikt om de sociale en emotionele vaardigheden van de leerlingen verder te ontwikkelen en wordt er aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie.

Daarnaast worden de portfoliomappen tijdens het mentoruur bijgehouden en wordt er geoefend voor de portfoliogesprekken. In het inloopuur heeft de mentor gesprekken met individuele leerlingen of groepjes leerlingen.