logo

Ontwikkelingsperspectief plan

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) gemaakt. Hierin staat precies beschreven welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe we deze ondersteuning kunnen bieden. Hierbij maken we gebruik van de inzet van alle medewerkers en natuurlijk ook van de ouders en de leerling zelf.