logo

Zorgcoördinator

Aan het hoofd van het ondersteuningsteam staat de zorgcoördinator. Zij is ook voorzitter van de toelatingscommissie en werkt nauw samen met alle betrokken deskundigen binnen en buiten de school.

Voor de aanmelding van uw zoon of dochter kunt u een gesprek met de zorgcoördinator aanvragen over de specifieke onderwijsbehoefte van uw kind. Naar aanleiding van dit gesprek kunt u goed beslissen of Het Element de juiste school voor uw kind is.

Ook wanneer er tijdens de schoolcarrière op Het Element vragen zijn over de begeleiding, kunnen ouders bij de mentor vragen om een doorverwijzing naar de zorgcoördinator. Zo kunnen we snel de juiste begeleiding in zetten.