logo

Schoolregels

Binnen een school is het belangrijk dat er naast leefregels ook schoolregels gelden, die door iedereen worden nageleefd. Dit zijn onze schoolregels op een rij:

 • We gaan respectvol met elkaar, elkaars spullen en de leermiddelen om.

 • We laten de straat op straat en zijn in school zichtbaar en herkenbaar. Dit betekent dat er geen petten, mutsen of capuchons gedragen worden in school.

 • We gaan voorbereid naar het lokaal en hebben onze spullen op orde.

 • Jassen zijn niet toegestaan in het lokaal. Deze kunnen aan de kapstokken op de leerpleinen opgehangen worden of in de kluisjes gelegd worden.

 • De mobiele telefoon gaat aan het begin van de les in de telefoonbak en mag tijdens de les alleen gebruikt worden bij toestemming van de docent.

 • In de pauze mogen de leerlingen niet van het schoolplein.
  Schoolplein = het grote grasveld voor de school én binnen de hekken op het schoolplein en basketbal/pannaveld naast de school,
  dus niet:
  ⇒  in de fietsenstalling
  ⇒  voor de ingang van de school (vrij laten i.v.m. evt. hulpdiensten en leveranciers)
  ⇒  bij de supermarkten in de omgeving
 • In de pauzes zijn de leerpleinen niet toegankelijk voor leerlingen.

 • Na het leren gaan we naar huis en blijven we niet op of bij school rondhangen.

 • Roken en het nuttigen van energiedrank is verboden.

Wanneer leerlingen de schoolregels overtreden heeft dit gevolgen; bijvoorbeeld een gesprek met ouder(s)/verzorger(s), verwijdering uit de les, maar ook schorsing of definitieve verwijdering van school. In het leerlingenstatuut staat dit uitgebreid omschreven.

zoekwoorden: gedragsregels, huisregels