logo

Beleid gebruik mobiele telefoon

Vanuit de overheid is bepaald dat mobiele telefoons met ingang van 1 januari niet meer gebruikt mogen worden in de klas. Hoofdreden hiervoor is dat de telefoon erg afleidt en dat leerlingen hierdoor slechter presteren. Wij onderschrijven dit, maar beseffen ook dat het leven van onze leerlingen zich deels afspeelt op hun mobiel en dat een telefoon van groot belang is voor hen. Vandaar dat wij de leerlingen in de pauzes wel de mogelijkheid geven hun telefoon te gebruiken.
Zodra de lessen (weer) starten, geldt echter:

  • De telefoons worden direct bij aanvang van de les in de telefoonbak gedaan en na afloop kunnen de leerlingen hun telefoon weer uit de bak halen.
  • Als er toch een telefoon zichtbaar is tijdens de les, wordt deze ingenomen en naar de ICT-afdeling in school gebracht. Daar kan de telefoon om 16.30 uur weer opgehaald worden.

We gaan de komende tijd gebruiken om te onderzoeken of dit voor onze school en doelgroep de beste manier is. Zo gaan we in leerjaar 1 een pilot draaien, waarbij de telefoons in de kluis gaan en dus helemaal niet meer in de klas komen. Dit gaat vanaf periode 3 (5 februari 2024) in.