logo

Leermiddelen

Vanaf 1 augustus 2009 stellen scholen de leermiddelen (boeken en digitale licenties) gratis ter beschikking aan de leerlingen. Ouder(s)/verzorger(s) dragen niet meer bij in de kosten. Op Het Element werken wij hiervoor samen met Iddink Voortgezet Onderwijs b.v.. De school geeft aan welke klassen welke boeken/licenties moeten te ontvangen. En ouders / leerlingen maken een eigen account bij Iddink aan, waarin ze aangegeven voor welke klas zij de leermiddelen willen ontvangen. Daarna ontvangt u de leermiddelen rechtstreeks vanuit Iddink. Zij zijn dan ook uw eerste aanspreekpunt wanneer er problemen zijn.

NB: Iddink kan u eventueel vragen om een borg te betalen om eventuele kosten voor verlies of beschadiging van de boeken te dekken.