logo

Kwaliteitszorgsysteem

Op Het Element werken we dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs en kijken we continue hoe bepaalde zaken (nog) beter kunnen. Hoe we dat doen is beschreven in het kwaliteitsbeleid en is terug te zien in het kwaliteitszorgsysteem: Met vragenlijsten inventariseren we regelmatig bij leerlingen, ouders, medewerkers en directie hoe er gedacht wordt over de school op het gebied van onder andere onderwijs, leerlingenzorg, organisatie en beleid.

De uitkomsten van deze inventarisatie worden besproken en op basis daarvan wordt nieuw beleid ontwikkeld. Door deze cyclus of onderdelen hiervan steeds terug te laten keren ontstaat er een systeem van kwaliteitszorg. Dit systeem voldoet aan de wettelijke voorschriften.