logo
  • Rubrieken
  • Alfabetisch
  • search
    Als de resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruik de pijlen om omhoog en omlaag te gaan naar de gewenste pagina. Touch-apparaat gebruikers, bewegen door aanraking of met veegbewegingen.

Leerlingenstatuut

We vinden het belangrijk om de rechten en plichten van leerlingen goed vast te leggen.
De wet zegt ook dat scholen verplicht zijn om duidelijk te maken hoe de inspraak en betrokkenheid van leerlingen op school geregeld is.
Een goed middel om dat te doen, is het leerlingenstatuut.
Een leerlingenstatuut maakt duidelijk of op school goed gehandeld wordt in het belang van de leerlingen.

Klik hier voor het leerlingenstatuut van het Meridiaan College

Klik hier voor het leerlingenstatuut van de Meerwegen Scholengroep