logo

Zorgstructuur

Een van de afspraken tussen de scholen van het SWV Eemland, is dat alle scholen werken volgens de PM structuur. De afkorting PM betekent Professioneel Moment. Het schema van deze begeleidingsstructuur ziet er als volgt uit:

 

De deskundigheid van onze  toelatingscommissie                   =  PM 0

De deskundigheid  van de mentoren                                           =  PM 1

De deskundigheid  van de leerlingbespreking                           = PM 2

De deskundigheid van het begeleidingsbureau                         = PM 3

De deskundigheid van de betrokkenen buiten onze school    = PM 4

 

De betrokkenen buiten onze school zijn de GGD arts, de leerplichtambtenaar, deskundigen vanuit het wijkteam, de wijkagent en de ambulante begeleiders met hun specifieke deskundigheid.

 

Voor leerlingen die een intensieve en uitgebreide ondersteuning nodig hebben wordt een opp opgesteld. Dit is een ontwikkelingsperspectiefplan.