logo

Roosters

Privacy & AVG

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders.
Dat deden wij al, maar door de nieuwe wet die vanaf 25 mei 2019 geldt, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijn de regels op het gebied van privacy strenger geworden. Dat zult u o.a. merken doordat wij vaker toestemming zullen vragen voor het gebruik van foto’s en beeldmateriaal.

Ook de regels omtrent het publiceren van het rooster zijn strenger geworden. Dit mag niet meer openbaar inzichtelijk zijn. U kunt het rooster nog wel vinden in Magister waar het dagelijks zal worden geüpdatet met eventuele wijzigingen.