logo
  • Rubrieken
  • Alfabetisch
  • search
    Als de resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruik de pijlen om omhoog en omlaag te gaan naar de gewenste pagina. Touch-apparaat gebruikers, bewegen door aanraking of met veegbewegingen.

Portfoliogesprekken

Tijdens het verblijf op school worden regelmatig portfoliogesprekken gehouden (zie ook het hoofdstuk Onderwijs). De leerling presenteert aan zijn ouder(s)/verzorger(s) en de mentor wat hij de voorgaande periode heeft geleerd en gedaan en hoe hij zich voelt op school. Ook persoonlijke zaken kunnen hierbij aan de orde komen. Naast het portfoliogesprek wordt het rapport meegegeven.

inloggen op digitaal portfolio:

elementportfolio.nl