logo

Collectieve ongevallenverzekering

Het Element heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende de schooltijden en voor het reizen tussen huis en school. Bij een reisafstand tot 4 kilometer is een reistijd van één uur verzekerd; vanaf vier kilometer is dit twee uur.

De verzekering is eveneens van kracht voor alle door de school georganiseerde binnenlandse activiteiten onder leiding van de docenten.

Bij een ongeval dient eerst de eigen verzekering aangesproken te worden. Voor de niet gedekte kosten komt vervolgens de schoolverzekering in aanmerking. Hiervoor kunt u op de administratie van de vestiging/locatie een ‘Aangifteformulier ongevallen’ opvragen. De afwikkeling van de schade geschiedt rechtstreeks tussen de ouders en de verzekeringsmaatschappij.

De volgende uitkeringen zijn binnen de ongevallenverzekering geregeld:

 

– Overlijden € 15.000,=

– Blijvende invaliditeit € 100.000,=

– Geneeskundige kosten € 5.000,=

– Tandheelkundige kosten per element p.p. € 5.000,=

– Schade aan bril/kleding € 250,=

 

Onze leerlingen zijn ook verzekerd tijdens de stageperiode in Nederland en tot maximaal 50 kilometer over de grens, ongeacht het soort stage.

Voor de goede orde: de ongevallenverzekering is geen schadeverzekering. Fietsen, kleding, telefoons, computers e.d. zijn niet verzekerd. Voor binnen- en buitenlandse werkweken of trips is door de school een doorlopende reisverzekering afgesloten.