logo

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 veranderde er veel op onze school. Vanaf dat moment heeft de school een zorgplicht en bieden wij een brede ondersteuning aan onze leerlingen. Binnen de regio Amersfoort zijn hierover afspraken gemaakt met het SWV (samenwerkingsverband) Eemland en de scholen.

Het Element heeft het Passend Onderwijs beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit document is vastgelegd welke mogelijkheden wij bieden om leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben te helpen. De toelatingscommissie van onze school heeft hierin een belangrijke rol. Zij bepaalt, kijkend naar het SOP of een leerling toelaatbaar is en een kans heeft het vmbo diploma te behalen.

Natuurlijk behoort het Passend Onderwijs in de klas plaats te vinden. Belangrijk is dat de leerkrachten aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte  van de leerling. Wat heeft hij of zij nodig om succesvol de school af te sluiten?

Ons SOP kunt u vinden op de website van het SWV Eemland en op de website van onze school.