logo

Protocol ICT, email, internet en social media


 

Deze regeling geeft de wijze aan waarop wordt omgegaan met informatie- en communicatietechnologie en het gebruik van ICT middelen. Deze regeling omvat (gedrags)regels ten aanzien van het gebruik van de ICT op Meerscholen en geeft regels voor welke doeleinden en op welke wijze controle plaats vindt op dit gebruik.