logo

Examen Reglement en PTA

Op het Element is mevrouw M. Lenters-Vinke de examensecretaris. Bij haar kun je terecht als je vragen hebt over alles wat met het centrale examen en schoolexamens te maken heeft.

Op de ouderavonden van leerjaar 3 en 4 is een toelichting gegeven op het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Beide zijn belangrijke documenten in de laatste twee jaar van het VMBO, die als examenperiode aangemerkt wordt.

In het PTA zijn de te behandelen en te toetsen leerstof opgenomen en het geeft informatie over de manier van toetsen en wegingen. Het examenreglement beschrijft de regels die met het schoolexamen en het centraal examen te maken hebben.

Mail: mlenters@hetelement.eu

Extra Examen informatie

Oefenexamens
Examenblad
Mijn Eindexamen, alle informatie voor de centrale examens van 2024

zoekwoorden: overgang­snormerin­g