logo

Leerlingstewards

Een schone, rustige en veilige school voor iedereen. Een illusie? Nee. Door de leerlingen niet als boeman aan te wijzen, maar juist onderdeel van de oplossing te maken, bereiken we dit samen. Daarom werken we op Het Element met veel succes met leerlingstewards. Door deze leerlingen elkaar en hun schoolgenoten te laten aanspreken op ongewenst bedrag hopen we het volgende te bereiken:

  • Orde in de aula, gangen en lokalen.
  • Toenemend respect van en naar de medewerkers en medeleerlingen.
  • Op een schone, rustige en veilige school is het prettiger verblijven. Dit vertaalt zich in minder verzuim en betere resultaten.
  • Conciërges kunnen hun tijd beter indelen door samen te werken met de leerlingen in plaats van voor de leerlingen te werken.
  • Meer tijd om tijdens de pauze de aandacht op de leerlingen te richten en hierdoor pestgedrag te signaleren en aan te pakken.

Door de inzet van schoolstewards werken we aan een nog veiligere, rustigere en schonere school te worden en versterken we het leerklimaat.