logo

Jeugdarts van de GGD

Het Element en de jeugdgezondheidszorg van de GGD maken zich steeds meer zorgen over het ziekteverzuim onder leerlingen. Dat begint met zorgen over de gezondheidstoestand van de leerlingen (welke klachten heeft de leerling en wat kan daar aan gedaan worden). Daarnaast maken we ons wanneer een leerling vaak ziek is, zorgen over de studievoortgang op school. Als een leerling vaak afwezig is, kan hij/zij een studieachterstand oplopen en wordt de kans op een diploma kleiner.

Om het ziekteverzuim van de leerling terug te dringen, werken school en de GGD nauw samen.

Eerst neemt de mentor contact op met de ouders om te informeren naar de oorzaak van het ziekteverzuim. Blijven er na dit contact vragen of problemen bestaan, dan kan de mentor in overleg met de zorgcoördinator de leerling aanmelden voor een contact met de jeugdarts (bij een langdurig  en een veelvuldig ziekteverzuim is de school zelfs verplicht om uw kind aan te melden). Na aanmelding wordt uw zoon/dochter door de jeugdarts opgeroepen voor een gesprek. Dit gesprek is strikt vertrouwelijk. Zonder toestemming geeft de jeugdarts geen informatie door aan de school. De jeugdarts geeft wel altijd een advies aan de school hoe verder te handelen in de begeleiding van uw kind.