logo

Kurzweil

Op Het Element maken we voor leerlingen met ernstige dyslexie, gebruik van het programma Kurzweil. Dit is een softwareprogramma voor de ondersteuning van lezen en leren. Met Kurzweil kunnen schoolboeken en documenten worden voorgelezen. De leerling kan precies meekijken naar de voorgelezen tekst op het scherm en wordt daardoor actief gestimuleerd om te lezen en niet alleen te luisteren. Zo kan hij/zij beter begrijpend en technisch lezen.


Met Kurzweil kunnen ook toetsen en schoolexamens worden aangeboden. De school heeft een beperkt aantal laptops beschikbaar waarmee de leerling op school met Kurzweil kan werken.