logo

Dyscalculie

Wanneer er bij een leerling sprake is van dyscalculie, maken we gebruik van het protocol voor dyscalculie. Hierin staan verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast is het in sommige gevallen mogelijk om een aangepaste rekentoets af te nemen.

Wilt u meer weten over het dyscalculieprotocol? Neemt u dan contact op met onze zorgcoördinator mevrouw S. Saffrie.