logo

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Het Element bestaat uit personeelsleden van de diverse locaties en ouders. Omdat Het Element onderdeel is van het Meridiaan College en de Meerwegen scholengroep, spreken we over de DMR (deelmedezeggenschapsraad). Deze komt 6 à 8 keer per jaar bijeen en laat zich informeren over plannen die de schoolleiding heeft. Daarbij heeft de raad een tweetal rechten: een adviesrecht en een instemmingsrecht. Een groot aantal zaken van het schoolbeleid komt ter tafel. Leden van de DMR krijgen zo een kijkje in de keuken van het management. De DMR streeft naar constructief overleg en de schoolleiding is blij met de manier waarop de DMR dit vorm geeft.

Handige links:

Leerlingenraad