logo

Kluishuur en borg

Om waardevolle spullen veilig op te kunnen bergen krijgt iedere leerling een kluisje. Hiervoor wordt per schooljaar wordt €10,00 huur berekend. Dit bedrag is verwerkt in de ouderbijdrage. Voor nieuwe leerlingen wordt €10,00 borg in rekening gebracht. Dit bedrag wordt bij het verlaten van de school en na inlevering van de kluissleutel terugbetaald.