logo
  • Rubrieken
  • Alfabetisch
  • search
    Als de resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruik de pijlen om omhoog en omlaag te gaan naar de gewenste pagina. Touch-apparaat gebruikers, bewegen door aanraking of met veegbewegingen.

Leerplichtambtenaar

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs, maar ook de plicht om naar school te gaan! Belangrijk is dat u als ouder er op toe ziet dat uw kind naar school toe gaat. Mocht uw zoon/dochter ziek zijn, dan moet u dit direct bij de school melden. De mentor informeert u hoe u dat kunt doen.
Bij ongeoorloofd verzuim, zoals spijbelen en te laat komen, neemt de school eerst zelf maatregelen. Zo gaan we bijvoorbeeld in gesprek met de leerling en kunnen gemiste uren verplicht worden ingehaald. Mochten deze maatregelen geen succes hebben, dan zijn we verplicht dit te melden bij de Leerplichtambtenaar (LPA). De Leerplichtambtenaar en de school werken nauw samen om het ongeoorloofd verzuim terug te dringen. Hiervoor is er vijf maal per jaar een preventief spreekuur op onze school. De LPA spreekt de leerling aan op het verzuim en vraagt naar de reden hiervan. Samen maken zij afspraken om verder verzuim te voorkomen. Mochten de afspraken niet helpen, dan kan de LPA besluiten tot een waarschuwingsbrief, een geldboete of een taakstraf. Belangrijk blijft natuurlijk dat iedere leerling zo weinig mogelijk lessen mist, om zo de kans op een mooi vmbo diploma te vergroten.