logo

Ondersteuningsteam

Wij vinden het belangrijk om de leerlingen zorg en onderwijs op maat aan te bieden. In de school zijn 5 afdelingen, bestaande uit een afdelingsleider, mentoren en docenten. Het team organiseert de onderwijskundige zaken. Als ondersteuning in de uitvoering van die hulp kunnen we op Het Element gebruik maken van het ondersteuningsteam. Dat is een team van deskundigen (zorgcoördinator, dyslexiecoach, leerlingbegeleider en orthopedagoog) met veel kennis op het gebied van de leerlingenbegeleiding. Door de persoonlijke begeleiding kunnen onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt er door het ondersteuningsbureau in kaart gebracht wat er nodig is voor het kind om zijn schoolcarrière met succes af te ronden. Soms wordt er een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) ingezet. Hierin staat beschreven hoe de mentor en docent de leerling kunnen begeleiden om bij deze leerling een zo optimaal mogelijk rendement naar boven te halen. Dit plan wordt met leerling, ouders en mentor besproken. Als het nodig is, ontvangen leerlingen aan de hand van dit handelingsplan hulp voor een bepaald vak of voor het versterken van schoolse vaardigheden. Daarnaast kunnen leerlingen ook extra ondersteuning krijgen om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een faalangstreductietraining of individuele begeleiding op het versterken van de zelfregulatie. Ouders moeten hiervoor hun toestemming geven.