logo

Boeken

Vanaf 1 augustus 2009 stellen de scholen de leermiddelen (boeken en digitale licenties) gratis ter beschikking aan de leerlingen. De ouder(s)/verzorger(s) dragen niet meer bij in de kosten. De school geeft bij Iddink Voortgezet Onderwijs b.v. aan welke klassen welke boeken dienen te ontvangen. Ouders c.q. leerlingen dienen een account bij Iddink aan te maken, waarin ze aangeven voor welke klas zij boeken willen ontvangen. Wel kan gevraagd worden of u een borg wil betalen ter dekking van eventueel te ontstane kosten bij verlies of afkeuring van een boek na inlevering aan het eind van het schooljaar. Levering van de boeken geschiedt vervolgens rechtstreeks vanuit Iddink. De eigenaar van het account is dus rechtstreeks klant bij Iddink. Bij problemen met de leermiddelen, waarbij de oorzaak niet bij school ligt, dient u dus zelf contact met Iddink op te nemen.