logo

Schoolgids

In het onderwijs is het een goed gebruik ouders en leerlingen een gids aan te bieden waarmee ze door het schooljaar kunnen trekken.
Deze treft u in digitale versie hieronder aan. In deze gids wordt uitgelegd hoe het systeem van onze school werkt.

Het Element is een school die voortkomt uit een bestuurlijke samenwerking tussen voorheen het Meridiaan College en de Meerwegen scholengroep. Deze besturen zijn inmiddels ook gefuseerd, tot Meerscholen. Ook over deze organisatie vindt u informatie in deze gids.

Schoolgids Het ELEMENT 2023-2024
Schoolgids Het Element