logo

Schoolgids

In het onderwijs is het een goed gebruik ouders en leerlingen een gids aan te bieden waarmee ze door het schooljaar kunnen trekken.
Er is een geprinte versie voor de eerstejaars leerlingen en hun ouders en een digitale versie voor alle andere leerlingen en ouders. In deze gids wordt uitgelegd hoe het systeem van onze school werkt.

Het Element is een school die voortkomt uit een bestuurlijke samenwerking tussen het Meridiaan College en Meerwegen Scholengroep. Elke leerling staat ingeschreven bij één van de besturen. Volgens de wet moet dit duidelijk zichtbaar zijn. U kunt de inschrijving herkennen aan de letter voor het niveau van de leerweg. Is dit een E of K dan valt uw zoon/dochter onder Meerwegen Scholengroep, is dit de letter H dan valt uw zoon/dochter onder het Meridiaan College. Voorbeeld: uw zoon zit in H3BBL dan valt uw zoon onder het Meridiaan College.

Beide besturen dienen afzonderlijk een schoolgids te verzorgen. Hieronder ziet u de schoolgidsen voor het Meridiaan College en de Meerwegen scholengroep.

Schoolgids Meridiaan College
Schoolgids Meerwegen scholengroep