logo
  • Rubrieken
  • Alfabetisch
  • search
    Als de resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruik de pijlen om omhoog en omlaag te gaan naar de gewenste pagina. Touch-apparaat gebruikers, bewegen door aanraking of met veegbewegingen.

Leerlingbespreking

Op Het Element zijn er iedere week leerlingbesprekingen. De mentor bepaalt welke leerlingen hij wil bespreken aan de hand van zijn/haar eigen waarneming, naar aanleiding van informatie van collega’s of aan de hand van resultaten. Samen met het docententeam wordt afgesproken op welke manier de leerling zo goed mogelijk begeleid kan worden.

Voordat de leerling wordt besproken in de leerlingbespreking, heeft de mentor een gesprek met hem of haar. In dit gesprek vertelt de mentor waarom en waarvoor de leerling besproken gaat worden. Na de bespreking informeert de mentor de leerling en zijn/haar ouders over de gemaakte afspraken.

De leerlingbespreking vindt iedere week plaats volgens een vast rooster. Iedere week is een ander leerjaar aan de beurt.