logo

Dyslexiecoach

Als docenten aanlopen tegen hardnekkige lees-en spellingproblemen van hun leerling, dan kunnen zij zich afvragen of deze leerling misschien dyslexie heeft. Hij of zij kan dit dan via de mentor bespreken tijdens de leerlingbespreking, zodat de dyslexiecoach kan worden ingeschakeld voor een screeningsonderzoek. Als er uit de screening naar voren komt dat nader dyslexieonderzoek gewenst is, zal zij dit terugkoppelen aan de mentor en ouders.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een leerling al een dyslexieverklaring heeft wanneer hij/zij bij ons op school komt. Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen hun hele schoolloopbaan terecht bij de dyslexiecoach. Hij/zij is ook het aanspreekpunt voor ouders, mentoren en vakdocenten als er vragen zijn over dyslexie.

De dyslexiecoach leert de leerling om zijn/haar problemen zo veel mogelijk zelf op de te lossen.

Hij/zij gaat het gesprek aan en laat de leerling nadenken over de belemmeringen die hij/zij ondervindt. Samen bedenken ze realistische oplossingen, bijvoorbeeld extra uitleg of tijd, een aangepaste toetsvorm, het gebruik van een laptop en/of het programma Kurzweil. De mogelijkheden voor deze faciliteiten en/of aanpassingen komen terug in het dyslexieprotocol van de school, waar de rechten en plichten voor leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs worden beschreven. De docenten zullen op de hoogte worden gesteld van de betreffende aanpassing per leerling.

Wilt u meer weten over het dyslexieprotocol? Neemt u dan contact op met onze zorgcoördinator mevrouw S. Saffrie.