logo

Mentor

Op Het Element is de mentor de belangrijkste persoon in de dagelijkse begeleiding van de leerling. Zowel leerlingen als hun ouders kunnen bij de mentoren terecht voor informatie, advies, begeleiding of hulp. De mentor bewaakt de prestaties en het welzijn van zijn/haar mentorleerlingen en heeft als taak problemen te signaleren, te herkennen en bespreekbaar te maken. Samen met de vakdocenten geeft de mentor advies over de schoolloopbaan aan de leerling en ouders.
De mentor speelt daarnaast een belangrijke coachende rol en weet het meest over de leerling van alle medewerkers in school. Hij/zij heeft ook contact met de afdelingsleider en het zorgteam.

In september heeft de mentor een algemene ouderavond met de ouders uit de mentorklas. Voor meer persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind of wachten tot het eerste portfoliogesprek in laatste week van de periode.