logo
  • Rubrieken
  • Alfabetisch
  • search
    Als de resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruik de pijlen om omhoog en omlaag te gaan naar de gewenste pagina. Touch-apparaat gebruikers, bewegen door aanraking of met veegbewegingen.

Vertrouwenspersoon

We hebben op onze school vier vertrouwenspersonen: de heer Batenburg, mevrouw Godee, de heer Halfwerk en mevrouw Kuis (deze laatste betreft een extern vertrouwenspersoon).

Als je je niet veilig voelt en/of je onder druk gezet voelt, op welk gebied dan ook, kun je daar met één van de vertrouwenspersonen over praten en verder geholpen worden. Maak er gebruik van en blijf niet rondlopen.

Je kunt rechtstreeks contact met de vertrouwenspersoon opnemen.

Contact vertrouwenspersoon:

Jan Batenburg:  jbatenburg@hetelement.eu

Chantal Godee: cgodee@hetelement.eu

Maarten Halfwerk: mhalfwerk@hetelement.eu

Mevrouw Y. Kuis: y.kuis@arbodienst.nl