logo

nieuws van het element

Toets 0 Voortgezet Onderwijs

dinsdag 6 oktober 2020 Geen categorie

Dit jaar zijn er ruim 160 leerlingen in de brugklas ingestroomd. Een spannend moment voor leerlingen en ouders, maar ook voor de school!
Om meer zicht te krijgen op het beginniveau van de leerlingen, gaan we de vernieuwde Toets 0 van Cito inzetten. Deze toets meet de kernvaardigheden Nederlands, Engels en rekenen-wiskunde.
Het is een beginmeting voor het volgen van de leerlingen op Het Element. De school krijgt inzicht in de algemene beheersing van de kernvaardigheden en ziet wat de sterke en zwakke punten van de leerlingen zijn.
De resultaten nemen we mee in de leerlingbesprekingen en zijn één van de indicatoren voor het bepalen van de leerweg verderop in hun loopbaan op school.
Een vervolgtoets wordt in het 2e leerjaar afgenomen. In de week van 12 t/m 15 oktober tijdens twee lessen in de ochtend (de andere lessen gaan volgens rooster gewoon door) nemen we de toets af. Een taak kan binnen 60 minuten gemaakt worden. Dyslectische leerlingen en leerlingen met faciliteiten krijgen een digitale toets en extra tijd. In een e-mail zijn ouders apart geïnformeerd met hierin ook opgenomen wat de leerlingen mee moeten nemen.

Aanmeldingen

Met 185 aanmeldingen, vanuit groep 8, voor het nieuwe schooljaar hebben we de campagne ‘Ga je mee op ruimtereis’ – ruimte om te leren en ruimte in het nieuwe gebouw – succesvol afgesloten.

Lees verder