logo

nieuws van het element

Oproep nieuwe leden Ouderraad

maandag 18 september 2023 Het Element

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders kunnen meedenken in het schoolbeleid. Daarnaast horen wij graag wat er leeft bij ouders en leerlingen. De leerlingen worden vertegenwoordigd door de leerlingenraad op school.

Het afgelopen jaar zijn veel ouders uit de ouderraad vertrokken, omdat hun kinderen geslaagd waren. Wij zijn dus dringend op zoek naar ouders/verzorgers die graag met de school willen meedenken.  De ouderraad vormt de intermediair tussen school en ouders en fungeert dusdanig als klankbord voor de directie met betrekking tot (nieuw) beleid, veelal door participatie in de diverse commissies en/of klankbordgroepen.

De ouderraad is het aanspreekpunt voor ouders, adviseert de schoolleiding gevraagd en ongevraagd, en zorgt voor een goed contact tussen ouders/verzorgers van de leerlingen en de school. Er is aandacht voor allerlei onderwerpen zoals bijvoorbeeld de aanschaf van boeken, indeling van toetsweken, ouderbijdrage, lesuitval, gebruik van computers en regels rondom mobiel telefoongebruik. Maar ook veiligheid, gezonde voeding en het pedagogisch klimaat op school en daarbuiten, of meer actuele concrete thema’s zoals pesten, het gebruik van alcohol of andere genotsmiddelen en het organiseren van informatiebijeenkomsten hebben onze aandacht.

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen van alle leerjaren en alle niveaus en komt tijdens het schooljaar een paar keer per jaar bijeen, samen met één of meer vertegenwoordigers van de schoolleiding. De bijeenkomsten vinden plaats op Het Element in de avonduren.

Lijkt het u leuk om zitting te nemen in de ouderraad en mee te denken en praten over actuele onderwerpen, dan kunt u dit kenbaar maken bij Esther van Gemeren via evangemeren@hetelement.eu t.a.v. Ouderraad. Ook voor vragen of opmerkingen is de ouderraad bereikbaar via dit mailadres.

Meeloopmiddagen

Wij organiseren twee meeloopmiddagen voor basisschoolleerlingen die enthousiast geworden zijn over onze school en het leuk vinden om een middag met ons op Het Element mee te lopen.

Lees verder

Lekker Eten in ons Schoolrestaurant

Onze restaurantavonden zijn op onze mooie nieuwe locatie terug op de donderdagavond. Kom genieten van het heerlijke 3-gangen menu dat onze leerlingen voor u klaar maken. Wij hopen u weer in groten getale te mogen verwelkomen.

Lees verder