logo

nieuws van het element

Element Academie: filmen in de klas

zondag 11 september 2022 Geen categorie

“Learning on the job!” Uw zoon of dochter zal dit jaar ongetwijfeld bij verschillende vakken leraren in opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven.
Elke student die op onze school stage komt lopen, wordt begeleid door een werkplekbegeleider. Dit is een ervaren vakdocent die samen met de schoolopleider op de school en de instituuts- opleider van de lerarenopleiding verantwoordelijk is voor het leertraject dat de student volgt. Binnen ons opleidingsprogramma volgen studenten verschillende intervisiebijeenkomsten, ze zijn betrokken bij schoolactiviteiten zoals excursies, ouderavonden, studiedagen, open dagen, vergaderingen, oudergesprekken, maar ze zijn vooral aanwezig in de lessen van uw kind. We begeleiden onze studenten ontwikkelingsgericht waarbij video-opnames in de klas en reflectie op de lessen belangrijke onderdelen van het leertraject zijn.

Filmen in de klas gebeurt op een zorgvuldige manier: er wordt vooraf toestemming gevraagd aan de werkplekbegeleider. Als de student een les opneemt, wordt de video-opname in principe van achter in de klas gemaakt. Dan zijn de leerlingen niet of beperkt herkenbaar in beeld.

Alleen wanneer noodzakelijk voor het doel kan de student leerlingen herkenbaar in beeld brengen.
Voor het maken van opnames wordt uitsluitend van de apparatuur van de stageschool gebruik gemaakt. De student wordt geacht om de opnames op een veilige manier te uploaden.

De student mag zowel tijdens als na afloop van de stageperiode de videobeelden niet delen met anderen, behalve met zijn begeleiders.

Hartelijk dank voor uw begrip!

Zij-instroom komt weer los…

Rond deze tijd van het jaar gaat op allerlei scholen het proces spelen rondom cijfers, rapporten, tekortpunten enz. Het Element heeft een duidelijk procedure rondom de zij-instroom.

Lees verder

Project Burgerschap ‘Vanuit onze Vrijheid’

Leerlingen zijn voor het project burgerschap aan de slag geweest met het begrip Vrijheid en zijn als ware historici aan het werk geweest met archiefmateriaal over de opkomst van de NSDAP tot aan de genocide van 6 miljoen Europese Joden, Sinti en Roma.

Lees verder