logo

nieuws van het element

In- en uitcheckmoment en keuzewerktijd voor leerjaar 1, 2 en 3

zaterdag 26 augustus 2023 Het Element

Dit schooljaar starten de leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 wekelijks met een check-in moment (30 minuten) bij de mentor. Dit is een check of iedereen er is en hoe het gaat met de leerlingen. Met hen wordt teruggeblikt op het weekend en het nieuws. Aansluitend gaan ze bezig met de door hen gekozen doelen of aan het werk met een opdracht.
De mentor praat vervolgens met een kleine groep leerlingen door over hoe het met hen gaat en hoe ze bezig zijn met hun doelen. Vervolgens gaan de leerlingen van leerjaar 1 dan naar een les keuzewerktijd Nederlands, Engels of wiskunde en de leerlingen van leerjaar 2 naar een les Mens & Maatschappij, Mens & Natuur of wiskunde. Hiervoor hebben ze afgelopen week in de mentorles zelf een keus gemaakt. Dit is onderdeel van het eigenaarschap van het leerproces van leerlingen en keuzevrijheid in het volgen van vakken door onze leerlingen. Ze kunnen en mogen zelf kiezen. De mentoren volgen, coachen en monitoren dit.
De lessen vinden deels plaats in de lokalen voor de instructie en deels op het leerplein, om zelfstandig het werk te gaan.
Leerjaar 3 heeft nog geen keuzewerktijdlessen en vervolgt na het check-in moment het gewone rooster.

Op vrijdag sluiten we de week af met een check-out (30 minuten) bij de mentor. Dit is een terugblik op de afgelopen week. De inhoud van de check-out is vergelijkbaar met de check-in. Voor de keuzewerktijdlessen op vrijdag gaan de leerlingen van leerjaar 1 en 2 volgende week een keus maken of ze extra lessen beeldende vorming, future skills, muziek (theater) of sport willen. Ook dit is weer onderdeel van ons onderwijs om leerlingen meer keuzevrijheid te geven in de lessen die ze willen volgen. Natuurlijk zijn ook de mentoren hierbij betrokken. Op deze manier geven wij invulling aan onze slogan ‘Het Element, waar passie en talent samenkomen.’

Op de ouderavond van 11 september lichten we deze manier van werken in de keuzewerktijd (KWT) nader aan u toe.

Keyfobs voor leerjaar 1

In leerjaar 1 gaan de mobieltjes de hele dag, tijdens de lessen en de pauze, in het kluisje van de leerling. Met de Keyfob, die de leerlingen reeds ontvangen hebben of zo snel mogelijk na de vakantie zullen krijgen, kunnen zij hun kluisje openen.

Lees verder

Lekker Eten in ons Schoolrestaurant

Onze restaurantavonden zijn op onze mooie nieuwe locatie terug op de donderdagavond. Kom genieten van het heerlijke 3-gangen menu dat onze leerlingen voor u klaar maken. Wij hopen u weer in groten getale te mogen verwelkomen.

Lees verder