logo

Aanmeldingen

Met 185 aanmeldingen, vanuit groep 8, voor het nieuwe schooljaar hebben we de campagne ‘Ga je mee op ruimtereis’ – ruimte om te leren en ruimte in het nieuwe gebouw – succesvol afgesloten. De komende week zullen zeker nog een paar aanmeldingen binnenkomen. De leerlingen komen uit Amersfoort gevolgd door Leusden, Soest(erberg), Hoogland(erveen), Woudenberg, Baarn, Nijkerk, Eemnes en een enkeling uit een andere provincie vanwege een verhuizing.
Het ondersteuningsteam is nu als de wiedeweerga met de screening van de dossiers aan de slag gegaan om te kijken of vraag en aanbod – kunnen wij de juiste ondersteuning bieden – met elkaar matchen. Op dit moment gaan we uit van negen brugklassen: 4 voor de oriëntatie-, 2 voor de dienstverlening-, 1 voor de techniekroute (of een combinatie) en 2 kader-mavo klassen.
Op woensdag 3 juli ontmoeten we alle eerstejaars. Tot die tijd gaan we eerst alles in kaart brengen, startdocumenten maken en de eerste gesprekken met de nieuwe mentoren plannen. Dank aan alle nieuwe leerlingen en ouders voor het vertrouwen in Het Element.

Eerste Open Meet and Greet Dag groot succes!

De Ruimtereis (thema van onze open MAG-dag) was een groot succes afgelopen woensdag. Met ruim 185 kinderen van groep 8 en hun ouders is het nog nooit zo druk geweest. Dat was te merken in alle lokalen waar de voorlichtingen en activiteiten plaatsvonden.
Van ‘zweven tussen de planeten’ op de 2e verdieping tot ‘space jam’ in de LED-zaal. De bezoekers wisten ons, na eventueel vragen naar de weg, overal te vinden. Op het drukste moment zag je vanaf de ‘aarde’ overal ‘ruimtewezens’, al dan niet onder begeleiding, rondlopen op weg naar de volgende ‘planeet’. Alsof het de ‘drie-dolle- dagen’ van de Bijenkorf waren.
Veel bezoek is leuk, maar het gaat ook om de inhoud. Wat is ons verhaal? Waar kunnen de toekomstige leerlingen passie en talent laten samenkomen?In de presentatie hebben we ons curriculum verteld en op de praktijkvloeren konden de kinderen zich helemaal uitleven met de vele activiteiten.
Een extra compliment aan onze eigen leerlingen, netjes gekleed in een ‘ruimtereis T-shirt’, die hun taak voortreffelijk oppakten. In de mediatheek werden vele gesprekken gevoerd over de brugklas en de begeleiding die we kunnen bieden. Hier was ook de leerlingenraad aanwezig om haar rol in de school te delen.
Overall heerst een tevreden gevoel bij ons allen. De enquête onder de bezoekers gaf eenzelfde beeld, met een enkele kritische noot en tip voor de volgende open MAG-dag op donderdag 15 februari.

beeld: Free Stock photos by Vecteezy

HOERA, Het Element is en blijft een Gezonde School!

Wij zijn er trots op dat we dit jaar weer het Vignet Gezonde School hebben gekregen. In dit kader houden wij extra sportmomenten, doen wij mee met schoolsporttoernooien, is er naschoolse sport op dinsdagmiddag, een nationaal schoolontbijt, gezonde kantine, een rookvrije school en voorlichting over een gezonde leefstijl en het voorkomen van roken, alcohol- en drugsgebruik bij leerlingen.

Als school vinden wij het belangrijk dat de gezonde leefstijl structureel wordt behandeld binnen de school. Waarom? Omdat iedereen die gezonder leeft:

  •  zich fitter voelt en minder vaak ziek is,
  •  zich beter kan concentreren en beter kan leren, dus betere schoolprestaties levert,
  •  zich vroeg bewust wordt van zijn eigen verantwoordelijkheid voor gezonde keuzes,
  •  minder kans heeft op chronische ziektes op latere leeftijd. Denk hierbij aan diabetes, hart- en vaatziektes en overgewicht.

Hieronder het huldigingsfilmpje over de gezonde school (duurt 1 minuut):

Terugblik portfolioweek

Leerjaar 1

Van JumpXL tot aan een les over cybercriminaliteit; leerjaar 1 heeft haar eerste portfolioweek ooit achter de rug! Tijdens de LOB-opdracht hebben leerlingen in groepjes een presentatie aan de klas gegeven over een profiel dat ze in de afgelopen periode hebben gevolgd. Leuk om te zien hoe enthousiast sommige leerlingen werden van deze opdracht! Ook de escaperoom over de beroepsgerichte profielen viel erg in de smaak.

We merken dat de brugklassers een goede start hebben gemaakt. De presentaties tijdens de portfolioweek zagen er over het algemeen zeer goed en verzorgd uit. We kunnen dan ook terugkijken op een hele geslaagde portfolioweek!

Afdeling E&O, D&P en HBR

Ook wij kijken terug op een zeer geslaagde portfolioweek. De leerlingen uit de derde klas HBR zijn aan de slag gegaan met het project ‘Wild’, waarbij zij gave workshops hebben gehad over o.a. foodfotografie en het uitbenen van wild met als eindresultaat een zeer geslaagde restaurant-avond. De gasten hebben genoten van het eten en de bediening.

Bij het project van de leerlingen van D&P en E&O is er gewerkt aan het bouwen van een eigen escaperoom. De leerlingen kregen daarbij les van een bedrijf dat zelf escaperooms maakt. De leerlingen konden hun eigen creativiteit gebruiken en dit leverde hele mooie escaperooms op.
De tweede klassen zijn o.a. gaan boulderen (klimmen). Dit was voor een aantal in het begin wel spannend, maar na wat eerste aarzelingen zijn de leerlingen allemaal gaan klimmen. Daarnaast heeft leerjaar 2 de dansvoorstelling TINTEN bekeken. Voorafgaand aan de voorstelling was er een les over slavernij en hoe dit nog doorwerkt in de maatschappij.

De vierde klassen hebben goede gesprekken gevoerd over o.a. de vervolgkeuze op het mbo. Er waren uiteraard ook leuke mentoruitjes, zoals met de klas naar de film of gezamenlijk eten.

workshop Foodfotografie
Wild uitbenen
 
Zorg en welzijn

De tweede klassen hebben een heel divers programma gekregen. Eén klas is als mentoractiviteit naar de bioscoop gegaan. De leerlingen zijn op snuffelstage geweest. Ze hebben in de keuken van zorg en welzijn gestaan en er was aandacht voor LOB. Zo is er een gastles georganiseerd waarbij een schoonheidsspecialist kwam praten over haar werk. Leerjaar 4 hadden leuke mentoractiviteiten, eten op school en bowlen. Daarnaast kwam er een jongerenwerker om te praten over het thema liefde.

De derde klas had project. Maandag kregen de leerlingen les over bloed en zijn ze daarna een schapenhart gaan ontleden.

Dinsdag kregen ze eerst uitleg over bloedruk, hartslag en saturatie. Daarna mochten de leerlingen zich uitleven op een stormbaan om het verschil hierin te meten. De leerlingen zijn uiteindelijk op eigen initiatief met een blinddoek over de stormbaan gegaan, wat zorgde voor grappige situaties. Woensdag stond een trip naar Amsterdam op het programma. Eerst naar Bodyworld en daarna vrije tijd. Volgens alle leerlingen waren het drie goede en leerzame dagen. 

 
Techniek

Bij techniek was dit jaar ook een derde klas project. Dit keer was dat het bouwen van bakfietsen! Dit betekende een samenwerking tussen PIE, M&T, BWI, wiskunde en nask. We kijken enthousiast terug op het project, waar vandaag toch echt 5 werkende en rijdende bakfietsen zijn opgeleverd! Afsluitend hebben de leerlingen gebarbecued met zijn allen, wat een flinke smeerboel opleverde.
De tweede klassen zijn druk geweest met een aantal bedrijfsbezoeken en een aantal LOB- opdrachten. Daarnaast hebben we natuurlijk de portfoliogesprekken gevoerd.
De vierde klassen hebben de drie dagen dat ze bij ons op school aanwezig waren vooral gefocust op hun portfoliogesprek. Maandag de voorbereiding en woensdag de gesprekken zelf. Vrijdag was de afsluiting waarbij de meeste naar de film zijn gegaan. Ook weer een geslaagde week dus!

zelfgebouwde bakfiets

Pr8klas! gestart

Dinsdagmiddag 18 oktober jl. zijn 75 basisschoolleerlingen samen met ouders en docenten/ directeuren groep 8 op school geweest voor de kick-off van de Pr8klas!. De doelgroep van de Pr8klas! is de leerling uit groep 8 bij wie het leren op cognitief vlak soms moeizaam gaat en die een uitdaging zoekt in praktische lessen en andere vaardigheden. Het primaire doel van de Pr8klas! is het zelfvertrouwen en de motivatie voor school te vergroten. Dit is een prachtige vorm van samenwerken tussen Het Element en PCBO Amersfoort, Voila Leusden, PCBO Soest/Baarn en de Meerkring Amersfoort.

Na een centrale bijeenkomst en welkom in de aula door de coördinator, mevrouw T. Zervaas, gingen de ouders met leerlingen een bezoekje brengen aan de docenten en lokalen waar de lessen plaatvinden. De ontmoeting en het kennismaken met elkaar was erg geslaagd. Iedere groep werd begeleid door een leerkracht – de mentor – uit het basisonderwijs. Na een rondleiding van oud-Pr8klas! leerlingen gingen leerlingen en ouders enthousiast en vol verwachting naar huis. De lessen vinden na de herfstvakantie tot de meivakantie iedere dinsdag plaats op onze school van 13.00–15.00 uur.

Een oud-Pr8klas!-leerling:
“In de Pr8klas! heb ik veel geleerd van verschillende vakken en hierdoor ging ik onbewust beter mijn best doen, zodat ik naar die school kon waar ik het nu erg naar mijn zin heb.”

Bezoek Wereld van Techniek

Onze eerstejaars leerlingen zijn een middag naar het MBO-gebouw aan de Hardwareweg geweest om techniekonderwijs op een andere manier te ervaren. Leerlingen maakten kennis met de mogelijkheden van leren en werken in de techniek en wat techniek in de wereld voor rol heeft. Dit aan de hand van voorlichting, filmpjes en natuurlijk veel opdrachten maken. Leerlingen hadden de luxe van gehaald en gebracht worden met de bus en konden zich in de goed geoutilleerde ruimte prima vermaken.
Uit de eerste verhalen van leerlingen en docenten kunnen we concluderen dat het een zinvolle, leerzame en onderhoudende middag is geweest. Veel leerlingen zijn met werkstukjes of iets dergelijks naar huis gekomen. Het was een mooie belevenis voor de leerlingen om, in het kader van loopbaanleren, over na te denken en in gesprek te gaan. Is techniek iets voor mij of toch een ander profiel? Op school gaan we bij de beroepsgerichte lessen door met deze oriëntatie. In het portfoliogesprek na de herfstvakantie zal dit zeker terugkomen.

Week Tegen Pesten: Grapje! Moet toch kunnen?!

Van 26 september t/m 30 september 2022 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten.
‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, grenzen, weerbaarheid, maar ook over verschillende meningen en opvattingen: Is iets grappig of grensoverschrijdend? En wie bepaalt dat eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar leerlingen in een veilige setting laten oefenen geeft ze belangrijke vaardigheden mee voor hun toekomst.
Het Element zal in deze week in de mentorlessen, naast de leefstijlles die al gegeven wordt, extra aandacht besteden aan dit onderwerp.
Op de website www.weektegenpesten.com kun je nog meer informatie vinden.

Element Academie: filmen in de klas

“Learning on the job!” Uw zoon of dochter zal dit jaar ongetwijfeld bij verschillende vakken leraren in opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven.
Elke student die op onze school stage komt lopen, wordt begeleid door een werkplekbegeleider. Dit is een ervaren vakdocent die samen met de schoolopleider op de school en de instituuts- opleider van de lerarenopleiding verantwoordelijk is voor het leertraject dat de student volgt. Binnen ons opleidingsprogramma volgen studenten verschillende intervisiebijeenkomsten, ze zijn betrokken bij schoolactiviteiten zoals excursies, ouderavonden, studiedagen, open dagen, vergaderingen, oudergesprekken, maar ze zijn vooral aanwezig in de lessen van uw kind. We begeleiden onze studenten ontwikkelingsgericht waarbij video-opnames in de klas en reflectie op de lessen belangrijke onderdelen van het leertraject zijn.

Filmen in de klas gebeurt op een zorgvuldige manier: er wordt vooraf toestemming gevraagd aan de werkplekbegeleider. Als de student een les opneemt, wordt de video-opname in principe van achter in de klas gemaakt. Dan zijn de leerlingen niet of beperkt herkenbaar in beeld.

Alleen wanneer noodzakelijk voor het doel kan de student leerlingen herkenbaar in beeld brengen.
Voor het maken van opnames wordt uitsluitend van de apparatuur van de stageschool gebruik gemaakt. De student wordt geacht om de opnames op een veilige manier te uploaden.

De student mag zowel tijdens als na afloop van de stageperiode de videobeelden niet delen met anderen, behalve met zijn begeleiders.

Hartelijk dank voor uw begrip!

Startpagina Het Element

Het Element heeft een startpagina gemaakt waar alle veel gebruikte toepassingen overzichtelijk naast elkaar op een rijtje staan. Zo kun je door deze pagina in je browser te openen in 1 keer naar de site van Het Element surfen, of naar Magister, Office, Teams, Outlook … superhandig dus!
Stel deze website https://start.hetelement.eu in als het startscherm van je browser!

Toets 0 Voortgezet Onderwijs

Dit jaar zijn er ruim 160 leerlingen in de brugklas ingestroomd. Een spannend moment voor leerlingen en ouders, maar ook voor de school!
Om meer zicht te krijgen op het beginniveau van de leerlingen, gaan we de vernieuwde Toets 0 van Cito inzetten. Deze toets meet de kernvaardigheden Nederlands, Engels en rekenen-wiskunde.
Het is een beginmeting voor het volgen van de leerlingen op Het Element. De school krijgt inzicht in de algemene beheersing van de kernvaardigheden en ziet wat de sterke en zwakke punten van de leerlingen zijn.
De resultaten nemen we mee in de leerlingbesprekingen en zijn één van de indicatoren voor het bepalen van de leerweg verderop in hun loopbaan op school.
Een vervolgtoets wordt in het 2e leerjaar afgenomen. In de week van 12 t/m 15 oktober tijdens twee lessen in de ochtend (de andere lessen gaan volgens rooster gewoon door) nemen we de toets af. Een taak kan binnen 60 minuten gemaakt worden. Dyslectische leerlingen en leerlingen met faciliteiten krijgen een digitale toets en extra tijd. In een e-mail zijn ouders apart geïnformeerd met hierin ook opgenomen wat de leerlingen mee moeten nemen.