logo

nieuws van het element

Iddink getroffen door cyberaanval

dinsdag 16 april 2024 Het Element

Amersfoort, 15 april 2024

Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Hierover heeft Iddink ons na de aanval geïnformeerd. Iddink is voor onze school de leverancier van schoolboeken, (digitaal) leermateriaal en schoolspullen. Iddink heeft hierover een persbericht verstuurd.

In de database van Iddink is informatie opgenomen voor de bestelling en levering van lesmateriaal. Het gaat om naam, geboortedatum, adres, woonplaats en mogelijk contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Het is ook mogelijk dat informatie over de betaling (bank- en factuurgegevens) opgenomen zijn in de database van Iddink. Dit is alleen het geval als u additionele leermiddelen zoals rekenmachines e.d. bij Iddink heeft besteld.

Er wordt uitgezocht over welke informatie de hackers beschikken. Wij gaan er op dit moment vanuit dat hackers de beschikking hebben gekregen over alle informatie.

De informatie had natuurlijk niet in verkeerde handen mogen komen. Iddink werkt hard aan het oplossen van het probleem en om te achterhalen welke informatie is verkregen. We houden u op de hoogte over zodra wij nieuwe informatie van Iddink ontvangen. We zullen erop aandringen dat de gegevens van onze leerlingen en ouders veilig moeten blijven.

Omdat er mogelijk misbruik kan worden gemaakt van de verkregen informatie, willen we u waarschuwen om alert te zijn op bijvoorbeeld phishing mails of andere manieren van misbruik waarmee hackers proberen informatie of geld van u te krijgen. Controleer of een e-mailbericht betrouwbaar is en klik niet zomaar op een link in een e-mail die u niet vertrouwt.

Het lekken van deze persoonsgegevens was niet de bedoeling. We hopen en verwachten dat dit geen negatieve consequenties hoeft te hebben. Mocht u wel nadeel ondervinden van deze ransomware-aanval bij Iddink, dan kunt u daarover contact opnemen met de mentor of directeur.

Omdat er onbedoeld persoonlijke informatie terecht is gekomen bij personen die deze informatie niet mochten krijgen, hebben we een melding gedaan van dit datalek bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt over het datalek zelf en over de melding contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (via fg@meerscholen.nl ).

Zij-instroom komt weer los…

Rond deze tijd van het jaar gaat op allerlei scholen het proces spelen rondom cijfers, rapporten, tekortpunten enz. Het Element heeft een duidelijk procedure rondom de zij-instroom.

Lees verder

Project Burgerschap ‘Vanuit onze Vrijheid’

Leerlingen zijn voor het project burgerschap aan de slag geweest met het begrip Vrijheid en zijn als ware historici aan het werk geweest met archiefmateriaal over de opkomst van de NSDAP tot aan de genocide van 6 miljoen Europese Joden, Sinti en Roma.

Lees verder