logo

nieuws van het element

Online huiswerkklas

zaterdag 26 augustus 2023 Het Element

Het Element wil ook dit schooljaar weer leerlingen van leerjaar 2 t/m 4 de mogelijkheid bieden extra hulp te krijgen bij het maken van huiswerk, eventuele leerachterstanden in te halen, of zich beter voor te bereiden op toetsmomenten. Om dit doel te bereiken is Het Element een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl.

Leerlingen die zich inschrijven hebben de mogelijkheid om dit schooljaar vier uur huiswerkbegeleiding per week te volgen.
Daarnaast volgen deelnemers iedere week een individueel plangesprek (15 minuten). De begeleidingsuren zijn interactief en vinden plaats in kleine groepjes van maximaal zes leerlingen. De begeleiders van OnlineHuiswerkklas.nl zullen de leerlingen actief begeleiden in het maken van huiswerk en het voorbereiden op toetsen.

Leerlingen die zich aanmelden, gaan een verbintenis aan voor tenminste één hele periode, waarin verwacht wordt dat de leerling ook daadwerkelijk alle momenten aanwezig is en actief deelneemt, aangezien de school deze kosten voor haar rekening neemt. Deelnemers kunnen zich gemakkelijk inschrijven op de volgende informatiepagina:

De begeleiding begint in de week van maandag 11 september. Aanmelden kan tot en met zaterdag 2 september.

Keyfobs voor leerjaar 1

In leerjaar 1 gaan de mobieltjes de hele dag, tijdens de lessen en de pauze, in het kluisje van de leerling. Met de Keyfob, die de leerlingen reeds ontvangen hebben of zo snel mogelijk na de vakantie zullen krijgen, kunnen zij hun kluisje openen.

Lees verder

Lekker Eten in ons Schoolrestaurant

Onze restaurantavonden zijn op onze mooie nieuwe locatie terug op de donderdagavond. Kom genieten van het heerlijke 3-gangen menu dat onze leerlingen voor u klaar maken. Wij hopen u weer in groten getale te mogen verwelkomen.

Lees verder