logo

Portfolio

Alle leerlingen hebben een persoonlijke portfoliomap.
In de map zit een overzicht van de competenties waaraan ze werken: de rapporten, bewijzen van een prestatie waar ze trots op zijn, verslagen en voorbereidingsformulieren van de portfoliogesprekken en afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Deze map geeft in vier jaar tijd op een mooie manier de ontwikkelingen weer van de keuzes en groei van de leerlingen.
Voor alle leerjaren zijn dit schooljaar 4 portfolioweken opgenomen aan het eind van een periode van 10 (soms 9) weken. In deze week vinden geen lessen plaats volgens het reguliere rooster, maar worden allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van de opleiding die de leerlingen volgen. Op één van de dagen in deze week vinden de portfoliogesprekken plaats. Dit is een gesprek door de leerling met zijn ouders en mentor over de voortgang, de cijfers en de ontwikkelingen op school.

Zie ook:
Portfoliogesprek
Portfolioweek

inloggen digitaal portfolio:
elementportfolio.nl