logo

Klachten

Op de website van de Meerwegen scholengroep kunt u vinden welke stappen genomen kunnen worden wanneer u te maken heeft met problemen of klachten of in geval van een vermoeden van misstanden binnen de organisatie. Ook treft u daar de klachtenregeling aan.