logo

Groep 8 MAG dagen

Op deze pagina lees je informatie over Het Element, de Meet And Greet dagen, voorlichting voor ouders en lesmiddagen voor leerlingen in de periode december 2021 – maart 2022.  

Daarnaast vind je informatie over de Routeplanner van Het Element: een e-mail reeks voor kinderen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers. Wanneer je je hiervoor aanmeldt krijg je automatisch informatie over onze school in je mailbox.

Een rondleiding door Het Element

Aanmelden voor de Routeplanner van Het Element

Je bent de routemaker van je eigen leerroute bij Het Element. Ook de route naar onze school toe is belangrijk. Via deze e-mail reeks ontvangen jij en je ouders/verzorgers informatie om die keuze goed te kunnen maken.

Willen jullie op de hoogte blijven van alles wat te maken heeft met het kiezen van een nieuwe school en ontdekken wat Het Element te bieden heeft? Laat dan jouw e-mailadres of dat van je ouders/verzorgers achter. 

Blijf op de hoogte en meld je snel aan via deze knop:

Na de inschrijving ontvang je regelmatig informatie over de school, de lesmiddagen en de Meet And Greet dagen, met filmpjes over een dag op school en de keuzes die je hebt om je eigen route in leerjaar 1 te maken.

Je bent de routemaker van je eigen leerroute met het onderwijs en de profielen die we aanbieden op Het Element.

Routemakers

Het thema rond onze activiteiten bij het kiezen voor een school en de route die jij kunt maken is dit jaar ‘Routemakers’.
Hiermee zeggen we dat je je eigen leerroute kunt maken op school. Dat mag je doen zoals je bent.

Je mag met ons op weg gaan, wetende dat de stap die je volgend jaar gaat zetten maken groot is.

Je kunt op weg daarnaartoe je eigen route plannen door meer informatie te krijgen op de Meet And Greet dag en te ervaren wat je leuk vindt en wat je talent is.
Dat doe je samen met de docenten en medewerkers van de school.
Zo ontmoeten we elkaar.

Door je eigen route te maken leer je jezelf en de school kennen en mag je het nieuwe gebouw van de toekomst ontdekken.

Ben je nu al nieuwsgierig en wil je iets zien van Het Element? Bekijk de 10 filmpjes over de school. 

Over je nieuwe school

Je zit in groep 8 en je kijkt er naar uit om naar de middelbare school te gaan. Dat is ook hartstikke leuk want daar ga je weer een hoop mooie dingen beleven. Op de middelbare school krijg je er een heleboel vakken bij.

Het Element is een VMBO-school en bij ons kun je de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg volgen.
Heb je een gemengde leerweg of theoretisch leerweg advies dan kun je sommige vakken op dat niveau volgen.

Wanneer je je aanmeldt op Het Element word je, samen met je ouder(s), voor de zomervakantie uitgenodigd voor een 15 minutengesprek met je mentor. Dat is de juf of meester die jou in het eerste jaar veel zal helpen met je schoolse dingen.
Vervolgens komt er een kennismakingsmorgen met je mentor.
Bij die kennismaking zie je al wie er bij je in de klas komt en kun je misschien al wel afspraken maken over samen naar school fietsen. 

Met je nieuwe klasgenoten volg je alle lessen en leer je de school nog beter kennen.
De lessen worden gegeven door zoveel mogelijk dezelfde docenten.

In de pauzes zit je in de centrale hal of in de kantine.
Daar zit je met je vrienden of vriendinnen en heb je tijd om wat te eten, te drinken of te chillen.

In de derde schoolweek hebben we een 3-daags brugklaskamp.
In deze week leer je snel je klasgenoten, mentoren en docenten kennen en ga je leuke dingen doen.  

Het zal even wennen zijn om met ongeveer 500 leerlingen op één school te zitten, maar je zult er snel gewend zijn.
Bij ons op Het Element heb je het heel snel hartstikke naar je zin.
We zorgen voor een gezellige en geweldige- en toch leerzame tijd.

Je bent van harte welkom op Het Element!

Keus in lessen

We laten je in leerjaar 1, op vaste momenten in het rooster, al zelf kiezen welke lessen je wilt volgen. Natuurlijk in overleg met je ouders en mentor op school.
Wij denken dat je dit kunt en we willen aansluiten bij de talenten die je hebt. Tijdens de lessen keuzewerktijd op de maandag kun je naar Nederlands, Engels of Wiskunde.
Wil ik hierbij extra uitleg of uitdaging? Dan kan dat.
Op de vrijdag mag je kiezen uit Sport, beeldende vorming, Future Skills of muziek. Lekker de week ‘ontspannend’ afsluiten.

Check-in/out

Je start iedere maandag om 8.30 uur met een check-in moment van 30 minuten bij de mentor.
Op de check in app vul je dan in hoe je weekend was, hoe je je voelt, wat je doel is voor de week en wat je gaat doen om dit te bereiken.
Daarnaast noteer je het schoolwerk voor de week.
Op vrijdag sluit je de week om 14.45 uur af met een check-out moment van 30 minuten bij de mentor.
Je kijkt vooruit naar het weekend, noteert of je schoolwerk af is, je doel gehaald is, wat goed ging, wat je het leukste moment vond en waar je het meeste geleerd hebt. 

Leerjaar 1

Een leerling kiest bij de aanmelding uit één van de drie routes die we aanbieden:

Oriëntatieroute (voor leerlingen die nog geen idee hebben in welk profiel zij straks willen afsluiten)

Techniekroute (voor leerlingen die weten dat zij iets met techniek willen gaan doen)

– Dienstverleningroute (voor leerlingen die kennis willen maken met alle profielen behalve techniek)

De leerlingen krijgen binnen hun route 6 uur beroepsgericht les.
Als zij in een Techniek- of Dienstverleningroute zitten bestaat de 6 uur uit 4 uur oriëntatie en kunnen zij 2 uur talenttijd kiezen.
De keuze is dan Sport, Expressie, Economie, Horeca, Techniek of Zorg. 

Alles over Het Element

Portfolioweek

Vier weken per jaar heb je geen lessen volgens rooster. In deze weken staan we specifiek stil bij jou ontwikkelingen op school en wat je geleerd hebt.
Dat mag je dan ook nog eens twee keer in een portfoliogesprek aan je ouders vertellen. Dit gesprek bereid je met je mentor voor in deze week.
De andere dagen heb je activiteiten die te maken hebben met je beroepsopleiding.
De laatste dag sluiten we altijd af met een leuk uitstapje. 

Aanmelding

Bij ons op school ben je welkom wanneer je een VMBO advies hebt voor het regulier voortgezet onderwijs. De aanmelding gaat via je leerkracht van groep 8 van de basisschool.
Bij vragen hierover of advies kunt u contact opnemen, via het telefoonnummer van de school, met de heer J. Prenger (afdelingsleider brugklas) voor een vrijblijvend oriënterend gesprek of een persoonlijke rondleiding.

Hetzelfde geldt indien u specifieke vragen heeft over de ondersteuning en/of begeleiding die wij als school kunnen bieden voor uw zoon of dochter.
Dan mag u contact opnemen met één van de zorg coördinatoren van de school.
Dat zijn mevrouw J. Hofman en mevrouw S. Wijnbelt.

Activiteiten

Trots zijn we op het feit dat we een eigen leerlingenraad hebben die samen met de docenten en schoolleiding meedenkt over het reilen en zeilen op onze school. Daarnaast worden ze nauw betrokken bij de opzet van activiteiten en feesten op school.

Bij ons is er altijd wat te doen. Natuurlijk zijn er naast onze lessen ook andere activiteiten: we hebben o.a. gezellige schoolfeesten, onze portfolioweken, sportdagen en een jaarlijkse goede doelenactie. Ook houden we een sinterklaas- en kerstactiviteit. 

Onze leerlingen uit leerjaar 2 gaan in de laatste periode naar Parijs of London. Ze verblijven daar in een hotel/ mobile home en brengen naast een bezoek aan toeristische bezienswaardigheden ook een bezoek aan een pretpark.  
Leerlingen kunnen ook naar de Ardennen. Dat is meer survival. Leerlingen slapen in een tent in de buitenlucht en ondernemen allerlei sportieve activiteiten.
Leerlingen die niet meegaan, krijgen een alternatief thuisblijfprogramma.

Wanneer je bij ons op de open dag komt, kunnen onze leerlingen er jou alles over vertellen!

Veel gestelde vragen FAQ

Zijn alle leerlingen welkom?
Alle leerlingen met een VMBO-advies van hun basisschool zijn van harte welkom, op onze school.

Waarop ligt de nadruk op Het Element?
Met passie en talent het beste uit de leerlingen halen.

Hoeveel klassen?
De eerste klassen worden ingedeeld op de keuze voor de verschillende routes (techniek-, dienstverlening- en oriëntatieroute). Er kan gekozen worden voor talenttijd sport, expressie, zorg, economie, horeca en techniek als je in een dienstverlening- of techniekroute zit. Momenteel hebben wij zes eerste klassen voor leerjaar 1. 

Hoe groot is een klas? 
1e leerjaar: de klassen variëren van 18 – 22 (max 24) leerlingen (basis/kader met ondersteunigsbehoefte). 

Hoe is de aanmeldingsprocedure?
De aanmelding gaat via de basisschool. Leerlingen melden zich via het aanmeldingsformulier van Het Element en het aanmeldformulier VO regio Eemland aan op de school.
Er volgt dan digitaal een overdracht tussen de basisschool en Het Element. Daarna is er de warme overdracht tussen een medewerker van Het Element en de leerkracht van de basisschool.
Later wordt de CITO-score alsnog opgestuurd naar ons. 

Aanmeldingen dienen uiterlijk dinsdag 15 maart 2022 binnen te zijn. 

Wat zijn de lestijden?
Er wordt uitgegaan van een lesrooster met 60 min. De eerste les start om 8.30 uur. De laatste les is tot 15.15 uur voor leerlingen klas 1.

Na Het Element
Beide leerwegen bieden toegang tot het MBO, de basisberoepsgerichte leerweg tot niveau 2 opleidingen en de kaderberoepsgerichte leerweg tot niveau 3 en 4 opleidingen.

Wat zijn jullie sterke punten?
Veilige school en voldoende voor opbrengsten, goede sfeer, duidelijke school (leef-) regels, je mag zijn wie je bent, er is voor iedere leerling een route die bij hem haar past, keus in volgen van lessen, goede resultaten, in contact met leerlingen (portfoliogesprekken), sociaal en gezellig. 

Wat doen jullie om lesuitval tegen te gaan?
Ook wij ontkomen er niet aan dat we geconfronteerd worden met lesuitval.
Bij ziekte, cursus en excursies zijn er collega’s afwezig en vallen lessen uit.
We lossen dit op doordat collega’s voor elkaar invallen.
Laatste uren en 1ste uren vervallen. Er wordt ook geschoven met lessen.
Hiermee willen we tussenuren voorkomen. 

Hebben leerlingen huiswerk?
Ja, leerlingen hebben huiswerk. De hoeveel tijd die een leerling hieraan besteedt kan natuurlijk wel verschillen. Leerlingen krijgen in de les veel tijd om huiswerk, opdrachten of werkstukken te maken. Theorie leren blijft in het algemeen wel iets om thuis te doen.  

Hebben jullie huiswerkbegeleiding?
Nee, wel RT-lessen en veel begeleiding in de lessen met de mentor, we werken met competenties die ervoor zorgen dat je leert hoe je zelfstandig je (huis)werk kunt plannen.

Wanneer ondersteuningsbehoefte?
Op grond van de informatie van de basisschool (OKR), Cito LVS van de basisschool en de warme overdracht wordt dit in kaart gebracht. 

Wat doen jullie aan dyslexie?
Specifieke begeleiding voor leerlingen is heel divers en is sterk afhankelijk van de hulpvraag. Er is dus geen eenduidig antwoord te geven. Bij dyslexie ontvangen de leerlingen een dyslexiepas en daar staat op welke begeleiding hij/zij krijgt. Dat kan zijn extra tijd, een toets met groter lettertype, het werken met een apart programma voor dyslectische leerlingen (kurzweil).
Kosten daarvoor liggen bij ouders, maar school faciliteert ook laptops voor de toetsweek. Wordt afhankelijk van verzekering vergoed (wel officiële verklaring nodig). 

Voor leerlingen die Remedial Teaching nodig hebben wordt in een OPP aangeven hoe vaak en welke begeleiding de leerling krijgt.
Dat kan individueel zijn, in groepjes van 2-4 of zelfs met een hele klas (groepshandelingsplan).
Afhankelijk van vorderingen kan RT doorgaan of stoppen. Het OPP wordt altijd met ouders en leerlingen besproken en er vindt terugkoppeling plaats.

Wat zijn de contactmomenten met ouders?
Voor de zomervakantie is er een kennismaking met de nieuwe mentor. Na de vakantie is er een ouderavond en vervolgens start het ritme van de portfoliogesprekken en spreken we ouders 3 tot 4 keer per jaar. Mentor is hierin de spil.

In hoeverre wordt de leerling mediawijsheid bijgebracht? 
In leerjaar 1 en 2 staat er één lesuur op de lessentabel. Hierbij gaat het om 21 eeuwse vaardigheden.
Daarbij moet je denken aan omgaan met social media, nepnieuws en het vullen van je digitale portfolio, etc.

Zo gaat het er aan toe op Het Element

Loten

Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft met een maximum aantal groepen dat zij kan plaatsen, te maken. U kunt dit ook lezen op de site: www.vanbasisnaarbrug.nl.

Het Element heeft plaats voor 10 brugklassen. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal door middel van loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven.
De afgelopen jaren was er voor iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school.

Om alles goed te laten verlopen hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is altijd een plaats beschikbaar
  • We kiezen voor een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de verschillende leerwegen en ondersteuningsbehoefte, net als voorgaande jaren

Bekijk hier ons eigen Het Element magazine!