logo

Lestijden en rooster

Lestijden
De school start alle dagen om 8.30 uur. De laatste les eindigt om 16.15 (7e lesuur), m.u.v. de dinsdag. Dan is het laatste lesuur om 12.50 uur (4e lesuur). De lesdag begint over het algemeen met een dagopening en de lessen duren 60 minuten. Leerlingen dienen echter altijd tot en met les 7 (16.15 uur) beschikbaar te zijn voor schoolwerk, bijvoorbeeld inhaalwerk of een (mentor)gesprek en voor het geval er een roosterwijziging is. Zij kunnen voor die tijd dus geen bijbaantje nemen of gaan sporten.

Lesrooster
In het lesrooster worden lessen, lokalen en lestijden voor leerlingen en docenten vastgelegd. Ieder jaar maken portfolioweken, schoolonderzoeken, excursies, examens en werkweken ingrijpende wijzigingen noodzakelijk. Daarvan wordt dan zo tijdig mogelijk melding gemaakt in de nieuwsbrief.
Het lesrooster is via de link ‘Roosterwijzigingen’ op de website in te zien. Ook de incidentele roosterwijzigingen worden daar vermeld. Kijk dus voor het meest recente rooster niet in Magister, maar op de website!

Lestijden
1e uur 08.30 – 09.30 uur
2e uur 09.30 – 10.30 uur
pauze 10.30 – 10.45 uur
3e uur 10.50 – 11.50 uur
4e uur 11.50 – 12.50 uur
pauze 12.50 – 13.10 uur
5e uur 13.15 – 14.15 uur
6e uur 14.15 – 15.15 uur
7e uur 15.15 – 16.15 uur

Roosterwijzigingen