logo

Examen Reglement en PTA

Op de ouderavonden van leerjaar 3 en 4 is een toelichting gegeven op het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Beide zijn belangrijke documenten in de laatste twee jaar van het VMBO, die als examenperiode aangemerkt wordt.

In het PTA zijn de te behandelen en te toetsen leerstof opgenomen en het geeft informatie over de manier van toetsen en wegingen.

Het examenreglement beschrijft de regels die met het schoolexamen en het centraal examen te maken hebben.