logo

Alcoholvrije school

Het Element is ook een alcoholvrije school. Dat wil zeggen dat tijdens schoolactiviteiten geen alcoholische dranken worden aangeboden en genuttigd. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten in de school, zoals een feestavond of een diplomauitreiking, maar ook om buitenschoolse activiteiten, zoals bij een kamp of na een sportwedstrijd. Ook worden leerlingen jaarlijks door de stichting Voorkom gewezen op de nadelige gevolgen van alcoholgebruik.
Naast het gebruik van alcohol wordt er ook een actief ontmoedigingsbeleid gevoerd tegen roken en wordt actief aan rookpreventie gedaan.