logo

Dyscalculie

Ernstige rekenproblemen kunnen ontstaan als er onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd tussen het (reken)onderwijs en de onderwijsbehoeften van de leerling. De kenmerken van het onderwijs sluiten dan niet of onvoldoende aan bij de (aangeboren en verworven) kenmerken van de leerling.
Wij spreken van dyscalculie als ernstige rekenproblemen, ondanks langdurige deskundige begeleiding en zorgvuldige afstemming, hardnekkig blijken en onveranderd blijven bestaan. In wet- en regelgeving zijn de mogelijkheden voor extra maatregelen nog niet zo groot als bij dyslexie.

Als u wilt weten welke mogelijkheden er binnen het Element zijn voor ondersteuning neem dan contact op met onze dyslexiecoach, mevrouw Janske Hofman.