logo

Opvanglokaal

Lokaal 0.24 is ingericht om leerlingen kort op te vangen en is iedere dag van 8.00 uur tot 16.30 uur geopend. Hieronder hebben wij de regels die hiervoor gelden, vermeld:

  • Het lokaal is bedoeld om leerlingen op te vangen die zich als sanctie op het te laat komen ’s morgen moeten melden en voor leerlingen die de les zodanig verstoren dat zij verwijderd moeten worden.
  • Leerlingen met een te-laat-kom-briefje mogen 15 minuten na aanvang van de les niet meer toegelaten worden in de les. Zij melden zich ook in het opvanglokaal mét hun briefje en wachten daar tot de volgende les begint.
  • Leerlingen met ‘lichte vergrijpen’ zoals: jas niet uit willen doen, kauwgom niet weg willen doen, spullen vergeten enz., worden niet uit de les verwijderd. De docent dient een gesprek aan te gaan met de leerling (even kort op de gang of na de les) en dient hier zelf een eventuele sanctie en/of afspraken over te maken. Dit alles om de communicatie en de band tussen leerling en docent te verbeteren.
  • Wanneer een leerling verwijderd wordt, moet hij een gele kaart halen in het opvanglokaal. Na iedere gegeven gele kaart gaat er een mail naar huis. Deze wordt verstuurd vanuit het opvanglokaal. Dezelfde dag worden de ouders gebeld door de docent en hiervan wordt melding gemaakt op de gele kaart alvorens deze terug komt in het opvanglokaal. Binnen een week dient de gele kaart retour te zijn en wordt deze verwerkt.
    De weg van de gele kaart is als volgt: Leerling > Docent > telefoontje ouders > opvanglokaal > Mentor > Dossier leerling.
  • De gegeven sanctie aan de leerling wordt ook vermeld op de gele kaart, zodat dit in het systeem kan worden opgeslagen. Deze sanctie komt naast het vaste uur nakomen in het opvanglokaal. Dit uur is dus niet ter vervanging van de straf van de docent.