logo

Schoolregels

Binnen een organisatie is het belangrijk dat er regels gelden die door iedereen worden nageleefd. Daarbij gaat het erom een veilig leer- en leefklimaat in de school te waarborgen.
Regels kunnen alleen functioneren als ze worden beperkt tot een minimum aantal:

  1. Wij hebben respect voor een ander, daarom houden we met de ander rekening.
  2. Concentreer je op het leren.
  3. Doe mee aan een veilige school en omgeving.
  4. Een schone school werkt beter.
  5. Fatsoenlijk omgaan met de spullen van anderen.
  6. Fietsen en brommers/scooters worden op de juiste plek in de fietsenstalling geplaatst.
  7. Na schooltijd ben je vrij en blijf je niet op school ‘hangen’.
  8. Mobiele telefoons worden bij het begin van de les ingenomen en mogen alleen gebruikt worden als de docent dit aangeeft.

Overtreding van de schoolregels heeft gevolgen voor de leerling.
Dit kan zijn een gesprek met ouder(s)/verzorger(s), verwijdering uit de les, maar ook schorsing of definitieve verwijdering van school.
De regeling ‘Schorsing en verwijdering’ is opvraagbaar via www.meerwegen.nl.