logo

Remedial teaching

Onze remedial teachers bieden extra hulp aan leerlingen die moeite hebben met Nederlands, Engels en wiskunde.
Zij begeleiden de leerlingen voor een periode van 10 weken, zoveel mogelijk onder schooltijd.
Er wordt o.a gewerkt met het programma Muiswerk en het digitale lesmateriaal van de diverse methodes. Verder werken we met het aanleren van leerstrategieën en leren de leerlingen plannen en organiseren. Soms bespreken we toetsen en bereiden herkansingen voor. Na evaluatie bekijken de remedial teachers of het nodig is om de leerling nog een periode extra te ondersteunen.