logo

Schoolgids

In het onderwijs is het een goed gebruik ouders en leerlingen een gids aan te bieden waarmee ze door het schooljaar kunnen trekken.
Er is een stoffelijke versie voor de eerstejaars leerlingen en hun ouders en een digitale versie voor alle andere leerlingen en ouders. In deze gids wordt uitgelegd hoe het systeem van onze school werkt.

Al sinds 2010 werken het Vakcollege Amersfoort en het Prisma College aan het realiseren van een nieuwe school. De opzet is inmiddels op beide locaties gelijk. Sinds januari 2016 hebben de beide scholen als nieuwe naam: Het Element. Het geeft aan dat de samenwerking serieus genomen wordt.
Als aparte scholen kennen zowel het Prisma College als het Vakcollege Amersfoort een goede reputatie. De inspectie-beoordelingen zijn positief, de examenresultaten van beide scholen zijn al vele jaren uitstekend en ook de breed opgezette leerlingbegeleiding en ondersteuning is in de regio een erkend positief aspect. Het is vanzelfsprekend dat Het Element deze sterke punten ook als nieuwe school nastreeft. Zolang er nog geen sprake is van samenwerken op dezelfde locatie, zullen we dat voorlopig nog gewoon vormgeven op de bekende adressen aan de Hooglandseweg-Noord en de Kaliumweg.