logo

Ouderbijdrage

Alle geldelijke bijdragen die de school aan de ouders vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. De ouderbijdrage heeft het karakter van een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de toelating tot de school, het onderwijs of examens niet afhankelijk is van deze bijdrage. Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. U kunt daarbij denken aan leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering. De overheid vergoedt deze activiteiten niet en de school en de medezeggenschapsraad vindt dergelijke zaken wel belangrijk.

Werkkleding
Voor de aanschaf van werkkleding (sportkleding, schoenen, stofjassen, schorten) worden kosten in rekening gebracht. De kleding wordt na afloop van de opleiding eigendom van de leerling. Voor de techniekvakken krijgen de leerlingen de beschikking over een gereedschapskist. Hiervoor wordt een borg in rekening gebracht, die na afloop van de opleiding en na inlevering van de complete gereedschapsset gerestitueerd wordt. Bij het inleveren van een incomplete gereedschapskist worden de kosten van de missende gereedschappen op de borg in mindering gebracht.

Extra kosten
Als ouder(s)/verzorger(s) is het belangrijk te realiseren dat het volgen van een bepaalde opleiding gepaard kan gaan met extra kosten. De school kan deze materialen aanbieden. Als u besluit deze materialen niet via school aan te schaffen, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van de materialen via een andere leverancier. Voor wat betreft excursies geldt dat een leerling hieraan alleen kan deelnemen als de kosten hiervoor ook voldaan zijn.

Overzicht
In onderstaand overzicht zijn alle kosten op een rijtje gezet. Niet alle kosten zijn dus voor iedereen van toepassing. De factuur voor de ouderbijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar.

Algemene bijdrage
Deze wordt gebruikt voor de algemene middelen en voor het bekostigen van zaken waarover de ouderraad gaat, bijv. informatie- avond ouders en organisatie diploma-uitreiking
€ 35,00
School t-shirt Eenmalig bij komst op school € 10,00
Kluisborg Eenmalig bij komst op school en restitutie na verlaten van school € 10,00
Kluishuur Jaarlijks € 10,00
Talenttijd Alleen voor leerjaar 1 wanneer bij inschrijving hiervoor gekozen is € 100,00
Introductiekamp leerjaar 1 € 55,00
Introductiedag en eindejaarsactiviteit leerjaar 1 en 2 € 10,00
Introductiedag en eindejaarsactiviteit leerjaar 3 € 15,00
Eindejaarsactiviteit leerjaar 4 € 30,00
Kamp 4EEM € 35,00
Winterdag leerjaar 1 en 2 Schaatsen € 18,50
Winterdag leerjaar 3 Keuze uit skiën of snowboarden € 49,50
Excursies Leerjaar- en -profielafhankelijk € 15,00-€25,00
Veiligheidsschoenen Eenmalig bij start van de betreffende opleiding € 30,00
Overalls Eenmalig bij start van de betreffende opleiding € 40,00
Schort Eenmalig bij start van de betreffende opleiding € 12,50
Borg gereedschapskist (voor BWI en PIE) € 50,00